Bố chồng có tâm địt cho nàng dâu có con Karen Kaede, ông hoàn hảo, Cám ơn, Anh không thích được nhận nhựng lời khen như thế, Lại một lần nữa, Toàn xấc xược với giai nhân như tao, Hay anh là thằng gàn? Muốn nghĩ như thế thì cũng được thôi, vlxx Nói xong, Toàn choàng hai tay qua lưng tao, hai chân của chàng quấn chặt lấy mông tao, Và đít chàng hơi hẩy lên mấy cái, trong khi mặt chàng nàng rực lên, Toàn nói: Cho anh đứa con, Toàn nói như thế có nghĩa là bảo tao hãy đụ chàng đi, tao thích lối nói chuyện bóng bẩy đó, Nói.