Hai cô bạn thân cùng nhau gọi trai bào về thỏa mãn Ryu Eba, Maki Houjou, hai thái cực Mẹ tao thì trắng qụá, phản ảnh với màu đen mun của Louis, Người bà thon nhỏ, thanh mai, phản ảnh với tấm bồ tượng như lực sĩ đô vật của Louis, Mẹ bật thêm một ngọn đèn nhỏ nữa, Chỗ bà nằm bây giờ sang hơn, phim xxx Hình như bà muốn tao nhìn cho tận tường, Bà kể cho Louis nghe một kỷ niệm: Hồi mới kết hôn, có một lần, khi đang ân ái với cnàng, ông ta xuất tinh sớm, trong khi tao chưa được cảm giác đêmê chất ngất, tao chợt nhớ đến cuốn phim.